EFOP-1.1.3-17 - Nő az esély – foglalkoztatás

 

Kép

Kedvezményezett neve: NYÍRBÁTOR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA

Projekt azonosító száma: EFOP-1.1.3-17-2017-00015

A Projekt címe: Esély a nőknek - Nyírbátor

Szerződött támogatás összege: 77 313 959.- Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.28.

Projekt tényleges befejezésének dátuma: 2020.04.02.

Az „EFOP-1.1.3-17 - Nő az esély – foglalkoztatás” című felhívás a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és fenntartóik, valamint köznevelési intézmények és fenntartóik részére a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli romák (kiemelten roma nők) közszolgáltatást végző intézményekben való foglalkoztatásra történő felkészítésének, társadalmi befogadásuk erősítésének megvalósítására került kiírásra.

A fenti kiírásra Nyírbátor Város Szociális Szolgálata 2017. május 16.-án támogatatási kérelmet nyújtott be, melyet Támogató támogatásra alkalmasnak minősített, így Nyírbátor Város Szociális Szolgálata 77.313.959,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra vált jogosulttá.

A pályázat részletes szakmai tartalma:

Nyírbátor Város Szociális Szolgálata a pályázat keretei között 15 fő foglalkoztatását vállalta a roma népesség közül, hiszen a társadalmi felzárkózás egyik kulcseleme a foglalkoztatás növelése. Nyírbátorban annak ellenére, hogy a város foglalkoztatási potenciálja jelentős, a munkanélküliség és az inaktivitás kiemelt problémát jelent. A város egyik jelentős munkaerő-piaci problémája a nyilvántartott álláskeresők magas száma és aránya, amit az is igazol, hogy szerepel a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet jelentős munkanélküliséggel sújtott településeinek listáján. Nyírbátor Város Önkormányzata fontosnak tartja az integrált foglalkoztatási programok megvalósítását, amelyeknél a fő hangsúlyt az elsődleges munkaerő-piacra való bevezetésre kell helyezni – ez hosszú távon biztosíthatja az érintett családok helyzetének stabilitását. Ennek érdekében igyekszik megteremteni a szociális gazdaság működési feltételeit, továbbá javítani az együttműködést az integrált munkaerő-piaci és a szociális szolgáltató rendszer között. Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testületi döntése alapján 2016. év januárjától önállóan biztosítja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, a gyermekjóléti és egészségügyi feladatokat, ezért 2015. szeptember 1. napjától megalapította Nyírbátor Város Szociális Szolgálatát. Feladatellátását 40 szakdolgozóval kezdte meg az intézmény székhelyén a Vár u. 1. szám alatt, melyek a következők: család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, étkeztetés (2017. év elejétől feladat ellátási szerződés útján), házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, bölcsődei ellátás, védőnői feladatellátás. Ezen széles skálát vizsgálva megállapítható, hogy találhatóak olyan nyitott lehetőségek, melyek az Intézményben dolgozók munkáját megkönnyítenék és kiegészítenék. Ezen cél elérésében nyújtana segítséget a 15 fő célcsoport tag foglalkoztatása, akik a szükséges szakirányú képzést elvégezve hozzájárulnának a szolgáltatások teljes körű biztosításához. Ez alatt értendő pl.: Intézményben dolgozók munkájának segítése, roma családok látogatása, segítése a felzárkóztatásban, hátrányos helyzetű óvodások otthoni körülményeinek felülvizsgálata.

A célcsoporttagok foglalkoztatása 2018.03.01. nappal megtörtént, akiknek a beilleszkedését és munkavégzését 2 fő mentor és 1 fő szakmai vezető segítette. A célcsoporttagok oktatása 2018.08.06. nappal vette Nyírbátorban kezdetét, melynek gyakorlati részére a hodászi Szent Miklós Ápoló-gondozó Otthonban került sor. A projektben tényleges befejésének dátuma 2020.04.02., mely időpontra a vállalt indikátor teljesült, vagyis a 15 fő célcsoporttag Szociális gondozó és ápoló képesítést szerzett. A célcsoporttagok 12 hónapos kötelező továbbfoglalkoztatási időszaka kezdetét vette.

Hírek: