Házi segítségnyújtás

A tevékenység célja: A szolgáltatást  igénylő, rászoruló személy saját környezetében, saját otthonában kapja meg a lehető legmagasabb színvonalú segítségnyújtást, gondoskodást.
A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani.
 
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást nyújtunk.
 
A házi segítségnyújtás feladatainak ellátása csak munkanapokon történik.
 
A házi segítségnyújtás  intézményi térítési díja 2017.évtől:
 
A házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás térítési díjából
tevődik össze
 
-          szociális segítés:                                70-Ft/gondozási óra
-          személyi gondozás:                           70- Ft/gondozási óra
 
A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25 %-át Jelenleg Nyírbátorban 77 fő részesül házi segítségnyújtásban. 
 
Koordinátor: Tóthné Nagy Mária
Gondozónő:
Kállai Zsuzsanna, Németiné
Kusnyér Márta, Varga Attiláné