Házi segítségnyújtás

 A tevékenység célja : A szolgáltatást  igénylő, rászoruló személy saját környezetében, saját otthonában kapja meg a lehető legmagasabb színvonalú segítségnyújtást, gondoskodást.

A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani.

 A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást nyújtunk.

A házi segítségnyújtás feladatainak ellátása csak munkanapokon történik.

 

A házi segítségnyújtás  intézményi térítési díja 2017. február 6-tól:

A házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás térítési díjából tevődik össze

-          szociális segítés:                                70,-Ft/gondozási óra

-          személyi gondozás:                           70,- Ft/gondozási óra

 

A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25 %-át

Jelenleg Nyírbátorban 58 fő részesül házi segítségnyújtásban. 

Egységvezető:

Lórántné Szmolinka Anna

Gondozónő:

Oszlányszky-Szabó Mariann

Csepcsányi Lajosné

Tóthné Nagy Mária

Tirpákné Jenei Éva

Oláh Ferencné

Bogdán Bernadett

Trenycsényi Miklósné

Keczán Anikó