Támogató szolgálat

Célja a Nyírbátorban fogyatékkal élő emberek hátrányaik enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása. Továbbá segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása és a családi, baráti, közösségi kapcsolatainak erősítése.

A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen:

  • személyi segítés  a mindennapi életvitel megkönnyítéséhez (mosás, mosogatás, takarítás, mosdatás, öltöztetés stb.) valamint intézményekbe való kíséréshez, a kliens otthonában felügyelet
  • az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése),
  • az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása,
  • információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
  • segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz,
  • egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan,
  • a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.

Az ellátásért térítési díjat a fenntartó döntése alapján fizetni nem kell.

Az ellátás igénybevétele előtt a szociális rászorultságot igazolni kell.

A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet:

  • az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal,
  • az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel.

 

 

Egységvezető:

Lórántné Szomolinka Anna

Személyi segítők:

Deméné Pásztor Nóra

Fucskó Ferencné

Gépjárművezető:

Hegedűs Tamás