Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Szolgáltatásunk életmentő lehet azok számára, akik családtag, közeli barát vagy jó szomszéd hiányában magányosan élnek,  és válsághelyzetben nem számíthatnak senkire.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult

a) az egyedül élő 65 év feletti személy,

b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy

c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik. Az ellátott segélyhívását követően az ügyeletes gondozó 30 percen belül megjelenik a segítséget kérő személynél, a felmerült probléma megoldása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, indokolt esetben kezdeményezi a további egészségügyi és szociális alap- és szakellátás igénybevételét.

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 2016. január 1-től: 

30,- Ft/ellátási nap